Komínové tvárnice Schiedel UNI ADVANCED

Charakteristika komínové tvárnice Schiedel UNI ADVANCED

Přesné komínové  tvárnice s broušenou ložnou spárou Schiedel UNI ADVANCED, jednoprůduchové a dvouprůduchové provedení s možností větrací šachty, výška tvárnic Schiedel UNI ADVANCED 33 cm. Tvárnice se spojují tenkovrstvou maltovou směsí Schiedel. V rozích tvárnic Schiedel UNI ADVANCED jsou otvory pro vložení výztuže, statické soupravy.

Vlastnosti komínové tvárnice Schiedel UNI ADVANCED

Komínová tvárnice Schiedel UNI ADVANCED je vyrobena z lehčeného betonu, tvoří nosný prvek systému. Je samonosná a nesmí být svazována, musí být dilatačně oddělena od ostatních konstrukcí stavby (stropy, stěny, příčky, podlahy). Předepsané otvory se do tvárnic vyřezávají úhlovou bruskou. Kanálky zadního odvětrání slouží k provětrávání izolačních rohoží a zabrání tak jejich zvlhnutí a ztrátě tepelněizolačních vlastností.

Prefabrikované komínové paty Schiedel UNI ADVANCED

Založení komína je možno provést dvojím způsobem, a to montáží z jednotlivých prvků systému nebo s využitím prefabrikované komínové paty Schiedel UNI ADVANCED. Použití komínové paty zjednodušuje a zrychluje montáž nejsložitější části komína, eliminuje možné montážní chyby.