Napojovací díly Schiedel UNI ADVANCED

Proč napojovací díl Schiedel UNI ADVANCED?

Připojení spotřebiče pomocí kovového kouřovodu do komínu s keramickou vložkou bylo a stále mnohdy je v praxi často podceňovaným problémem, kterým se nezabývali ani výrobci komínů, ani výrobci nebo dodavatelé kouřovodů. Důsledkem jsou různé improvizace, které způsobují funkční poruchy, nezřídka také dochází k mechanickému poškození keramiky. V místě napojení, tzv. sopouchu, dochází ke styku dvou materiálů s různou teplotní roztažností, a proto je relativně obtížné zajistit těsnost spoje a zároveň dostatečnou dilataci, zvláště při vysokých teplotách spalin. Často je tak zapotřebí na sopouch připojit kouřovod výrazně menšího průměru. Naopak jsou i případy, kdy je průměr kouřovodu zcela totožný. Systémovým řešením problému, se kterým přišla společnost Schiedel, bylo zavedení ucelené řady nerezových napojovacích dílů, které z hlediska těsnosti a dilatace zabezpečily po technické stránce vše, co se od nich očekávalo.

Univerzální napojovací díl Schiedel UNI ADVANCED

Pro bezproblémové připojení kouřovodů na systém UNI ADVANCED, je tlakově těsný a nepropustný, lze jej lehce namontovat. Nerezový přechodový díl Schiedel UNI ADVANCED pro dilatační napojení kouřovodu. Napojovací díl Schiedel UNI ADVANCED se nasazuje na sopouch komína, kouřovod se zasunuje do přechodu. Pro dokonalé utěsnění jsou v drážkách nalepeny těsnící provazce.

Napojovací díl Schiedel UNI ADVANCED pro krbová kamna

Elegantní a bezproblémové řešení připojení kouřovodu krbových kamen různých průměrů. Stejná funkce jako u univerzálního napojovacího dílu, z vnější části pohledová černá rozeta černé matné barvy, která překrývá spáru mezi sopouchem a omítkou a která tak zároveň řeší finální vzhled celého napojení.

Napojovací díl Schiedel UNI ADVANCED přes zeď

Univerzální napojovací díl s prodlouženou nastavitelnou délkou, pro napojení spotřebiče za zdí. Nerezový přechodový díl pro dilatační napojení kouřovodu. Přechodový díl se nasazuje na sopouch komína, kouřovod se zasunuje do přechodu. Pro dokonalé utěsnění jsou v drážkách nalepeny těsnící provazce.